Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Paweł Jakubczyk

Usługa równiarką oraz walcem na drogach należących do Gminy Kisielice

Numer zamówienia: RRG.D.271.1.2.2018

Status: Zakończone

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5, 14 - 220 Kisielice pok. nr 2