Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Paweł Jakubczyk

Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym z budową wiaty wolnostojącej o pow. 32 m2, utwardzeniem terenu

Numer zamówienia: RRG.B.271.1.13.2018

Status: W trakcie

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Tryb zamówienia: Wyłączone z obowiązku stosowania ustawy

Termin składania ofert:

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miejski w Kisielicach ul. Daszyńskiego 5, 14 - 220 Kisielice pok. nr 2