Wniosek o UDIP

Ogłoszono przez Joanna Olszewska

Wyroby zawierające azbest

Status: Zrealizowany

Data wpływu:

Komórka wiodąca: Referat Rozwoju Gminy

Wyznaczony termin odpowiedzi: 2018-04-22

Termin udzielenia odpowiedzi: 2018-04-11

Forma odpowiedzi: Elektronicznie