Wniosek o UDIP

Ogłoszono przez Joanna Olszewska

Dot. budowy chlewni

Status: Zrealizowany

Data wpływu:

Komórka wiodąca: Referat Rozwoju Gminy

Wyznaczony termin odpowiedzi: 2018-04-11

Termin udzielenia odpowiedzi: 2018-03-30

Forma odpowiedzi: Elektronicznie