Wniosek o UDIP

Ogłoszono przez Joanna Olszewska

Program usuwania wyrobów zawierających azbest

Status: Zrealizowany

Data wpływu:

Komórka wiodąca: Referat Rozwoju Gminy

Wyznaczony termin odpowiedzi: 2018-04-10

Termin udzielenia odpowiedzi: 2018-03-29

Forma odpowiedzi: Elektronicznie