Gminne jednostki organizacyjne / Szkoła Podstawowa w Łęgowie / Kontrole

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Wykaz kontroli w 2017 r.

Podmiot kontrolujący Podmiot kontrolowany Przedmiot kontroli Termin kontroli

Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Delegatura w Elblągu

Szkoła Podstawowa w Łęgowie

Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej.

22.02.2017r.

Specjalista do spraw obronnych i OC Urzędu Miejskiego w Kisielicach. Szkoła Podstawowa w Łęgowie

Kontrola w zakresie obronności i obrony cywilnej

24.05.2017r.