Budżet obywatelski / Wyniki

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Wyniki głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2018

ZNAMY WYNIKI PIERWSZEJ EDYCJI BUDŻETU  OBYWATELSKIEGO GMINY KISIELICE NA ROK 2018

W pierwszej  edycji budżetu obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2018  na realizację pomysłów mieszkańców przeznaczono  100 000,00 zł. Zgłoszonych zostało 11 projektów, z czego tylko 9 poddano pod głosowanie. W wyniku głosowania, które odbyło się 17 września mieszkańcy Gminy wybrali tylko jeden projekt, który uzyskał największą liczbę głosów. Zwycięski projekt został przedłożony przez sołectwo Biskupiczki na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach i wykonanie elewacji na budynku świetlicy.”

Głosowało 891 osób  w 14 lokalach wyborczych, które znajdowały się w świetlicach wiejskich i w świetlicy  w Kisielicach.  Podczas głosowania wydano 891 papierowych kart do głosowania.  Oddano 98,31% głosów ważnych – 875. Ogólna frekwencja w Gminie wyniosła 17%. Największa frekwencja w sołectwach: Biskupiczki 67 %; Jędrychowo 43%; Pławty Wielkie 38%; Butowo 34%; Klimy 33%. W tych sołectwach  mieszkańcy byli najaktywniejsi.

Dziękujemy za wszystkie oddane głosy.

 

LP.

Nazwa zadania oraz nr zgłoszenia zadania

Nr zgłoszenia /

Lokalizacja

Koszt zadania

Liczba głosów

1.

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach i wykonanie elewacji na budynku świetlicy

Zgłoszenie nr 10.

Biskupiczki

99 769,85 zł

187

2.

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego „Pod chmurką” czyli siłownia napowietrzna z elementami placu zabaw

Zgłoszenie nr 2.

Kisielice

52 787,00 zł

164

3.

Modernizacja placu „Pod bocianim gniazdem”

Zgłoszenie nr 3.

Jędrychowo

36 300,00 zł

149

4.

Wykonanie dywanika bitumicznego na drodze o podbudowie z kamienia” (na odcinku od ul. Mieczysława do Nowomiejskiej)

Zgłoszenie nr 4.

Kisielice

75 000,00 zł

86

5.

Wykonanie wiaty drewnianej (grzybek) przy remizie OSP dla stowarzyszenia  OSP w Kisielicach

Zgłoszenie nr 6.

Kisielice

26 670,00 zł

85

6.

Modernizacja i doposażenie terenie rekreacyjno-sportowego przy Wiejskim Domu Kultury w Ogrodzieńcu

Zgłoszenie nr 5.

Ogrodzieniec

60 199,20 zł

82

7.

Remont sali wiejskiej w Klimach

Zgłoszenie nr 11.

Klimy

45 316,00 zł

82

8.

Festiwal Kultury Młodzieżowej – „hip z hop’em”

Zgłoszenie nr 8.

Kisielice

19 500,00 zł

24

9.

Przygotowanie dokumentacji projektowej polegającej na opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu gminnego między ulicami Rodziny Stangów i Sportowej w Kisielicach

Zgłoszenie nr 7.

Kisielice

35 000,00 zł

16