Budżet obywatelski / Lista zadań do Budżetu Obywatelskiego

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Lista zadań do Budżetu Obywatelskiego

 

LP.

Nazwa zadania oraz nr zgłoszenia zadania

Nr zgłoszenia /

Lokalizacja

Koszt zadania

1.

Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego „Pod chmurką” czyli siłownia napowietrzna z elementami placu zabaw

Zgłoszenie nr 2.

 

Kisielice

52 787,00 zł

2.

Modernizacja placu „Pod bocianim gniazdem”

Zgłoszenie nr 3.

 

Jędrychowo

36 300,00 zł

3.

Wykonanie dywanika bitumicznego na drodze o podbudowie z kamienia” (na odcinku od ul. Mieczysława do Nowomiejskiej)

Zgłoszenie nr 4.

 

Kisielice

75 000,00 zł

4.

Modernizacja i doposażenie terenie rekreacyjno-sportowego przy Wiejskim Domu Kultury w Ogrodzieńcu

Zgłoszenie nr 5.

 

Ogrodzieniec

60 199,20 zł

5.

Wykonanie wiaty drewnianej (grzybek) przy remizie OSP dla stowarzyszenia  OSP w Kisielicach

Zgłoszenie nr 6.

 

Kisielice

26 670,00 zł

6.

Przygotowanie dokumentacji projektowej polegającej na opracowaniu koncepcji zagospodarowania terenu gminnego między ulicami Rodziny Stangów i Sportowej
w Kisielicach

Zgłoszenie nr 7.

 

Kisielice

35 000,00 zł

7.

Festiwal Kultury Młodzieżowej – „hip z hop’em”

Zgłoszenie nr 8.

 

Kisielice

19 500,00 zł

8.

Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Biskupiczkach i wykonanie elewacji na budynku świetlicy

Zgłoszenie nr 10.

 

Biskupiczki

99 769,85 zł

9.

Remont sali wiejskiej w Klimach

Zgłoszenie nr 11.

 

Klimy

45 316,00 zł