Budżet obywatelski / Pomoc

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Pomoc dot. budżetu obywatelskiego

W celu ułatwienia mieszkańcom przygotowania wniosków zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego możliwe będą konsultacje ze wskazanymi pracownikami Urzędu Miejskiego w Kisielicach

W każdy roboczy dzień tygodnia w godz. 08:00 - 15:00 osobiście lub telefonicznie można porozmawiać z pracownikami na temat Budżetu Obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2018. Są to członkowie Zespołu ds. konsultacji budżetu obywatelskiego, powołani zarządzeniem Burmistrza Kisielic z dnia 29 czerwca 2017 r.

Do zadań Zespołu należy weryfikacja złożonych projektów pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z Karta oceny.

 

Więcej informacji: Urząd Miejski w Kisielicach tel. 55 27855500