Budżet obywatelski / Pomoc

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Pomoc dot. budżetu obywatelskiego

W celu ułatwienia mieszkańcom przygotowania wniosków zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego możliwe będą konsultacje ze wskazanymi pracownikami Urzędu Miejskiego w Kisielicach

W każdy roboczy dzień tygodnia w godz. 08:00 - 15:00 osobiście lub telefonicznie można porozmawiać z pracownikami na temat Budżetu Obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2018. Są to członkowie Zespołu ds. konsultacji budżetu obywatelskiego, powołani zarządzeniem Burmistrza Kisielic.

Do zadań Zespołu należy weryfikacja złożonych projektów pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z Karta oceny.

 

Więcej informacji: Urząd Miejski w Kisielicach tel. 55 27855500