Budżet obywatelski / Głosowanie

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Głosowanie

GŁOSUJĘ

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ

Wyboru zadań do budżetu obywatelskiego dokonują, w głosowaniu mieszkańcy zameldowani na terenie Gminy Kisielice, którzy w dniu głosowania mają ukończone 15 lat.

 

JAK GŁOSOWAĆ

Każdy mieszkaniec w dniu głosowania otrzyma kartę do głosowania z wszystkimi zgłoszonymi zadaniami zakwalifikowanymi do procedury głosowania. Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko na jeden projekt.

 

GDZIE GŁOSOWAĆ

Głosowanie zostanie przeprowadzone w sołectwach Gminy Kisielice i w Mieście Kisielice. Jako punkty głosowania, wyznacza się świetlice wiejskie w sołectwach i świetlicę Arkadia w mieście Kisielice.

 

Obwody głosowania utworzone na potrzeby konsultacji budżetu Obywatelskiego na rok 2018

 

 Nr obwodu głosowania

 Granice obwodu głosowania

 Siedziba komisji wyborczej ds. budżetu obywatelskiego

1

 Miasto  Kisielice,

 Sołectwo Sobiewola

świetlica  „ARKADIA”  ul. Polna 1 w Kisielicach

 2

 Sołectwo Biskupiczki

świetlica wiejska w Biskupiczkach

 3

 Sołectwo Butowo

świetlica wiejska w Butowie

4

 Sołectwo Goryń  
 
/Goryń, Wałdowo/

świetlica wiejska w Goryniu

 5

  Sołectwo Jędrychowo

świetlica wiejska w Jędrychowie

 6

  Sołectwo Kantowo

świetlica wiejska w Kantowie

7

 Sołectwo Klimy

świetlica wiejska w Klimach

 8

 Sołectwo Krzywka

świetlica wiejska w Krzywce

9

 Sołectwo Limża

świetlica wiejska w Limży

10

 Sołectwo Łęgowo

 /Łęgowo, Nowy Folwark, Stary Folwark/

świetlica wiejska w Łęgowie

11

 Sołectwo Łodygowo

świetlica wiejska w Łodygowie

12

Sołectwo Ogrodzieniec,

Sołectwo Wola

świetlica wiejska w Ogrodzieńcu

13

Sołectwo Pławty Wielkie

świetlica wiejska w Pławtach Wielkich

14

Sołectwo Trupel

świetlica wiejska w Truplu

 

WYNIKI GŁOSOWANIA

Wygrywają projekty z największą liczbą punktów.

Projekty, które zdobędą największą liczbę punktów i zmieszczą się w limicie finansowym budżetu obywatelskiego na rok 2018 zostaną wskazane do realizacji.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Komisyjnego podsumowania wyników dokona Zespół ds. konsultacji budżetu obywatelskiego  zaraz po zakończeniu głosowania w obwodach, które przewidziane jest na dzień 17 września 2017r. w godzinach od 10:00 do 18:00. Zwycięskie projekty zostaną ogłoszone najpóźniej do 30 września 2017r. Lista zwycięskich projektów opublikowana zostanie na stronie internetowej www.kisielice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i w sołectwach.