Budżet obywatelski / Głosowanie

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Głosowanie

GŁOSOWANIE

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

Wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego Gminy Kisielice dokonują, w głosowaniu tajnym, mieszkańcy zameldowani na terenie Gminy Kisielice, którzy w dniu głosowania mają ukończone 15 lat.

JAK GŁOSOWAĆ?

Głosowanie zostanie przeprowadzone w sołectwach gminy Kisielice i w mieście Kisielice.

GDZIE GŁOSOWAĆ?

Jako punkty głosowania, wyznacza się świetlice wiejskie w sołectwach i świetlicę Arkadia w mieście Kisielice. Głosujący otrzyma kartę do głosowania z wszystkimi zgłoszonymi zadaniami zakwalifikowanymi do procedury głosowania. Wydanie karty każdy głosujący potwierdza własnoręcznym podpisem na spisie wyborców.

 

Obwody głosowania utworzone na potrzeby konsultacji budżetu Obywatelskiego na rok 2018

 Nr obwodu głosowania

 Granice obwodu głosowania

 Siedziba komisji wyborczej ds. budżetu obywatelskiego

1

 Miasto  Kisielice,

 Sołectwo Sobiewola

świetlica  „ARKADIA”  ul. Polna 1 w Kisielicach

 2

 Sołectwo Biskupiczki

świetlica wiejska w Biskupiczkach

 3

 Sołectwo Butowo

świetlica wiejska w Butowie

4

 Sołectwo Goryń  
 
/Goryń, Wałdowo/

świetlica wiejska w Goryniu

 5

  Sołectwo Jędrychowo

świetlica wiejska w Jędrychowie

 6

  Sołectwo Kantowo

świetlica wiejska w Kantowie

7

 Sołectwo Klimy

świetlica wiejska w Klimach

 8

 Sołectwo Krzywka

świetlica wiejska w Krzywce

9

 Sołectwo Limża

świetlica wiejska w Limży

10

 Sołectwo Łęgowo

 /Łęgowo, Nowy Folwark, Stary Folwark/

świetlica wiejska w Łęgowie

11

 Sołectwo Łodygowo

świetlica wiejska w Łodygowie

12

Sołectwo Ogrodzieniec,

Sołectwo Wola

świetlica wiejska w Ogrodzieńcu

13

Sołectwo Pławty Wielkie

świetlica wiejska w Pławtach Wielkich

14

Sołectwo Trupel

świetlica wiejska w Truplu

 

WYNIKI GŁOSOWANIA

Wygrywają projekty z największą liczbą punktów. Projekty, które zdobędą największą liczbę punktów i zmieszczą się w limicie finansowym Budżetu Obywatelskiego Gminy Kisielice na rok 2019 zostaną wskazane do realizacji.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Komisyjne podsumowanie wyników nastąpi zaraz po zakończeniu głosowania, które przewidziane jest na dzień 24 czerwca 2018r. Zwycięskie projekty zostaną ogłoszone najpóźniej do 30 czerwca 2018r. Lista zwycięskich projektów opublikowana zostanie na stronie internetowej www.kisielice.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim i w sołectwach.