Ochrona środowiska / Gospodarka odpadami / Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kisielice za 2017 rok