Stowarzyszenia/Współpraca / Konsultacje

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Konsultacje "Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018"

Od dnia 24 lipca 2017 r. rozpoczną się konsultacje Rocznego programu współpracy Gminy Kisielice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018. Konsultacje potrwają do 25 sierpnia 2017 r.