Ochrona środowiska / Rejestry

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Rejestr wydanych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Lp. Nazwa przedsiębiorstwa Adres siedziby Rodzaj prowadzonej działalności

Data wydania decyzji

Nr decyzji

Data cofnięcia pozwolenia Powód cofnięcia

Data

wygaśnięcia

1.

Agro-Części

„Gromka”

86-320 Łasin

ul. Odrodzenia

Polski 1

Opróżnianie zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości cieklych

11.07.2016 r.

RRG.OŚ.6223.1.2016

     
2.