Oświadczenia majątkowe / Radni Rady Miejskiej

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Oświadczenia majątkowe radnych Rady Miejskiej w Kisielicach za rok 2016

Lp. Imie i nazwisko Stanowisko Skan oświadczenia
1. Janusz Więcek Przewodniczący Rady Miejskiej Oświadczenie - pobierz
2. Andrzej Robakiewicz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Oświadczenie - pobierz
3. Agnieszka Kalbarczyk Członek Rady Miejskiej Oświadczenie - pobierz
4. Barbara Drypa Członek Rady Miejskiej Oświadczenie - pobierz
5. Beata Lejmanowicz Członek Rady Miejskiej Oświadczenie - pobierz
6. Gabriel Starbała Członek Rady Miejskiej Oświadczenie - pobierz
7. Iwona Goska Członek Rady Miejskiej Oświadczenie - pobierz
8. Jarosław Zaborowski Członek Rady Miejskiej Oświadczenie - pobierz
9. Leszek Flaszyński Członek Rady Miejskiej Oświadczenie - pobierz
10. Marek Bachor Członek Rady Miejskiej Oświadczenie - pobierz
11. Sławomir Ciszewski Członek Rady Miejskiej Oświadczenie - pobierz
12. Tadeusz Osiecki Członek Rady Miejskiej Oświadczenie - pobierz
13. Waldemar Różański Członek Rady Miejskiej Oświadczenie - pobierz
14. Wioletta Szalkowska Członek Rady Miejskiej Oświadczenie - pobierz
15. Zbigniew Ptak Członek Rady Miejskiej Oświadczenie - pobierz