Procedury / Udostępnianie obiektów gminnych

Ogłoszono przez Joanna Olszewska

Udostępnianie terenu pod wesołe miasteczka, cyrki, place zabaw

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu Miejskiego pok. Nr 2


Jednostka odpowiedzialna:
Referat Rozwoju Gminy
Pok. Nr 7, Tel. 55 2785507

Wymagane załączniki:
Wniosek za zajęcie terenu stanowiącego własność Gminy Kisielice przez "Wesołe Miasteczko", cyrk lub imprezy masowe.

Opłaty:
1. Opłata za zajęcie terenu- dzienna stawka brutto za jeden dzień zajęcia terenu w wysokości:

a) wesołe miasteczko - 100,00 zł za każdy dzień,
b) cyrk - 100,00 zł za każdy dzień,
c) imprezy rozrywkowe (np. festyny, biesiady, dmuchane place zabaw) - 50,00 zł za każdy dzień
2. Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

Zapłatę opłaty dokonuje się bezgotówkowo kartą płatniczą w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kisielicach 47 8320 0005 0040 0031 2000 0030.


Podstawa prawna:
Zarządzenie Burmistrza Kisielic nr 13/2012 w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy pod lokalizację imprez widowiskowo-rozrywkowych oraz pobierania z tego tytułu opłat.