Procedury / Udostępnianie obiektów gminnych

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Zgoda za zajęcie terenu pod wesołe miasteczka, cyrki, place zabaw

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Miejskiego pok. Nr 2


Jednostka odpowiedzialna:

Referat Rozwoju Gminy
Pok. Nr 4, Tel. 55 2785509

 

Wymagane załączniki:

1. Wniosek za zajęcie terenu stanowiącego własność Gminy Kisielice przez "Wesołe Miasteczko", cyrk lub imprezy masowe.

 

Opłaty:

1. Opłata za zajęcie terenu- dzienna stawka brutto za jeden dzień zajęcia terenu w wysokości:

a) wesołe miasteczko - 100,00 zł za każdy dzień,
b) cyrk - 100,00 zł za każdy dzień,
c) imprezy rozrywkowe (np. festyny, biesiady, dmuchane place zabaw) - 50,00 zł za każdy dzień


Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kisielicach 47 8320 0005 0040 0031 2000 0030.

Dowód zapłaty opłaty skarbowej gotówkowej lub bezgotówkowej, należy dołączyć do wniosku.


Podstawa prawna:

1. Zarządzenie Burmistrza Kisielic nr 13/2012 w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy pod lokalizację imprez widowiskowo-rozrywkowych oraz pobierania z tego tytułu opłat.