Majątek i finanse / Projekty budżetu i WPF

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Projekt budżetu gminy na 2017 r. oraz projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy na 2017-2030