Oświata/Kultura / Informacja oświatowa

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kisielice za rok szkolny 2016/2017

Załączniki: