Oświata/Kultura / Sprawozdania

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2016 r.