Kategoria: Kontrole

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Wykaz kontroli w 2018 r.

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 z późniejszymi zmianami) informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniona na wniosek zainteresowanego.

 

Podmiot kontrolujący Podmiot kontrolowany Przedmiot kontroli Termin kontroli
Komenda Powiatowa państwowej Straży Pożarnej w Iławie Urząd Miejski
w Kisielicach
Przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych 13.04.2018 r.