Kategoria: Uchwały RIO

Ogłoszono przez Karolina Wasilewska

Uchwała RIO.VIII-0120-318/18 z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Kisielic sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kisielice za rok 2017.

Załączniki: