Kategoria: Zbycie/Dzierżawa

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 61/2018 Burmistrza Kisielic z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Załączniki: