Kategoria: Protokoły z sesji / Kadencja 2014-2018

Ogłoszono przez Karolina Wasilewska

Protokół Nr XXXII/18 z sesji Rady Miejskiej w Kisielicach odbytej w dniu 24 stycznia 2018 r.

Załączniki: