Kategoria: Zbycie/Dzierżawa

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia zgodnie z załącznikiem do Zarządzenia nr 83/2017 Burmistrza Kisielic z dnia 4 października 2017 r.

Załączniki: