Kategoria: Jednostki pomocnicze gminy

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Sołectwa Gminy Kisielice - kadencja 2015-2019

Jednostki pomocnicze działają w oparciu o statut uchwalony przez Radę Miejską w Kisielicach Uchwałą Nr IV/24/07 z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw oraz osiedla, utworzonych na terenie gminy Kisielice - pobierz.

Sołectwo Kantowo działa w oparciu o statut uchwalony przez Radę Miejską w Kisielicach Uchwałą Nr XIX/25/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu sołectwa Kantowo - pobierz.

Statuty określający organizację i zakres sołectw i osiedla. Nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych sprawuje Rada Gminy.


BISKUPICZKI

Statut Sołectwa Biskupiczki - pobierz

Sylwia Orłowska - Sołtys

Rada Sołecka:
1. Krzysztof Gołębiowski
2. Marika Jasińska
3. Katarzyna Jasińska
4. Tomasz Stachurski

W dniu 19 stycznia 2017 r. nastąpiła zmiana rady sołectwa Biskupiczki.

Uchwała Nr 1/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji członka Rady Soleckiej sołectwa Biskupiczki

Uchwała Nr 2/2017 z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie wyboru członka Rady Soleckiej sołectwa Biskupiczki


BUTOWO

Statut Sołectwa Butowo - pobierz

Lidia Wijata - sołtys

Rada Sołecka:
1. Krzysztof Gniadek
2. Krzysztof Kowalski
3. Mieczysław Białkowski
4. Zbigniew Ptak


GORYŃ

Statut Sołectwa Goryń - pobierz

Kłodowska Aneta - sołtys

Rada Sołecka:
1. Dorota Kacprzak
2. Grzegorz Pawłowski
3. Kazimierz Przewłoka
4. Waldemar Różański


JĘDRYCHOWO

Statut Sołectwa Jędrychowo - pobierz

Piotr Szałapski – sołtys

Rada Sołecka:
1. Mariusz Robakiewicz
2. Marianna Tarka
3. Eugeniusz Rogowski
4. Paweł Rogowski


KLIMY

Statut Sołectwa Klimy - pobierz

Kruk Agnieszka – sołtys

Rada Sołecka:
1. Jacek Gołkowski
2. Tomasz Maternicki
3. Beata Walkiewicz
4. Irena Stańczyk


KRZYWKA

Statut Sołectwa Krzywka - pobierz

Zaborowski Jarosław - sołtys

Rada Sołecka:
1. Grzegorz Olszówka
2. Radosław Cywiński
3. Sylwia Konowalska
4. Joanna Sikora


LIMŻA

Statut Sołectwa Limża - poberz

Bartyzel Sławomir - sołtys

Rada Sołecka:
1. Piotr Bartyzel
2. Jacek Feige
3. Józef Mańkowski
4. Roman Fotek


ŁĘGOWO

Statut Sołectwa Łęgowo - pobierz

Ostrowska Anna - sołtys

Rada Sołecka:
1. Ewelina Kalbarczyk
2. Stanisław Drypa
3. Agnieszka Koprowska
4. Sabina Kubińska


ŁODYGOWO

Statut Sołectwa Łodygowo - pobierz

Maria Pokorska- sołtys

Rada Sołecka:
1. Urszula Nowicka
2. Rafał Kszczot
3. Stanisław Glinowiecki
4. Tomasz Prus

W dniu 17 października 2016 r. nastąpiła zmiana sołtysa sołectwa Łodygowo.

Uchwała Nr 3/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji sołtysa sołectwa Łodygowo

Uchwała Nr 4/2016 z dnia 17 października 2016 r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Łodygowo
 


OGRODZIENIEC

Statut Sołectwa Ogrodzieniec - pobierz

Wasiewska Iwona - sołtys

Rada Sołecka:
1. Justyna Wasiewska
2. Elżbieta Grączewska
3. Żaneta Milewska
4. Aneta Piekarska


PŁAWTY WIELKIE

Statut Sołectwa Pławty Wielkie - pobierz

Deka Barbara - sołtys

Rada Sołecka:
1. Anna Prus
2. Anna Tchir


SOBIEWOLA

Statut Sołectwa Sobiewola - pobierz

Załęcka Katarzyna - sołtys

Rada Sołecka:
1. Barbara Czarnecka
2. Stefania Narloch
3. Anna Dąbrowska
4. Ryszard Konecki


TRUPEL

Statut Sołectwa Trupel - pobierz

Duda Alicja – sołtys

Rada Sołecka:
1. Agnieszka Kalbarczyk
2. Joanna Leśniak
3. Magdalena Wiśniewska


WOLA

Statut Sołectwa Wola - pobierz

Grodecka Halina – sołtys

Rada Sołecka:
1. Zenon Szołucha
2. Anna Bartkowska


KANTOWO

Uchwała Nr XII/73/2011 Rady Miejskiej w Kisielicach w sprawie utworzenia Sołectwa Kantowo na terenie Gminy Kisielice

Statut Sołectwa Kantowo - pobierz

Paczkowska Marlena- sołtys

Rada Sołecka:
1. Leszek Plebaniak
2. Mariola Teska
3. Henryk Barański