Ogłoszono przez Paweł Zernow

Kontakt

 

Nazwisko i imię

Stanowisko

Nr telefonu

Nr pokoju

1

 Joanna Olszewska

SEKRETARIAT

ds. kancelaryjno-technicznych

Centrala telefoniczna Urzędu:

        55 2785500

fax: 55 2785502

sekretariat@kisielice.pl

2

2

 Rafał Ryszczuk

Burmistrz Kisielic

 55 2785500 w. 504

r.ryszczuk@kisielice.pl

2

3

 Barbara Pękala

Sekretarz Gminy

Kierownik Referatu Organizacyjnego

 55 2785500 w. 503

sekretarz@kisielice.pl

3

4

 Sergiusz Sikorski

Skarbnik Gminy

Kierownik Referatu Finansów

 55 2785511

skarbnik@kisielice.pl

8

5

 Dorota Kozłowska

Główna Księgowa ds. oświaty

 55 2785525

ksiegowa@kisielice.pl

1A

6

 Krystyna Kowalska

ds. płac i rozliczania inwestycji

55 2785512

finanse@kisielice.pl

8

7

 Emila Więckowska-Kostrzewska

ds. księgowości podatkowej

55 2785514

podatki@kisielice.pl

9A

8

 Monika Łuczkowska

ds. wymiaru podatku i opłat

55 2785515

wymiar@kisielice.pl

9A

9

 Kamila Jajkowska

ds. księgowości budżetowej

55 2785513

budzet@kisielice.pl

8

10

 Julita Błażyńska

ds. budżetu i planowania

55 2785516

planowanie@kisielice.pl


8

11

 Anna Wołoszko

ds. podatków pośrednich

55 2785521

oplaty@kisielice.pl

8

12

 Justyna Gniadek

ds. płac oświaty

55 2785526

szkola@kisielice.pl

1A


13

 Aneta Konecka

ds. rozliczeń, windykacji oplaty za odpady komunalne i oplaty różne

55 2785506

rozliczenia@kisielice.pl


9A

14

Roman Czyżewski

Kierownik Referatu Rozwoju Gminy

ds. planowania przestrzennego, inwestycji, remontów gminnych oraz projektów współfinansowanych ze środków UE

55 2785509

inwestycje@kisielice.pl

 

7

15

 Paweł Jakubczyk

ds. drogownictwa, gospodarki wodnej i rolnictwa

55 2785522

drogownictwo@kisielice.pl

1

16

  Halszka Niewińska

ds. ochrony środowiska, utrzymania czystości i porządku oraz gospodarki odpadowej

55 2785508

srodowisko@kisielice.pl

1

17

  Marianna Manista

ds. programowania, planowania inwestycji i gospodarki nieruchomościami

55 2785507

nieruchomości@kisielice.pl

7

18   Kamil Krajewski ds. budownictwa

55 2785501

budownictwo@kisielice.pl

7
19  Zdzisław Cichocki stanowisko pomocnicze - konserwator

 

 

 

20

 Hanna Zalewska

Kierownik Referatu Społeczno-Administracyjnego

USC, ewidencja ludności i dowody osobiste

55 2785520

ludnosc@kisielice.pl

11

21

 Marek Rojczyk

ds. obronnych, obrony cywilnej, spraw wojskowych, ppoż., sportu
i działalności gospodarczej

55 2785518

obrona@kisielice.pl

10


 

 Barbara Pękala

Kierownik Referatu Organizacyjnego

55 2785500 w. 503

sekretarz@kisielice.pl


3

22

 Karolina Wasilewska

Biuro Rady Miejskiej

ds. obsługi rady i samorządów

55 2785523

biurorady@kisielice.pl

4

23

 Marta Różańska

ds. organizacyjnych, kadr i oświaty

55 2785524

oswiata@kisielice.pl

6

24

 Paweł Zernow

stanowisko pomocnicze ds. obsługi informatycznej

55 2785519

informatyk@kisielice.pl

6