Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12017-12-28XXXI/234/2017Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Kisielice nieruchomości położonej we wsi Nowy Folwark, przeznaczonej pod drogę publicznąObowiązujący
22017-12-28XXXI/233/2017Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikatyObowiązujący
32017-12-28XXXI/232/2017Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kisielice na rok 2018Obowiązujący
42017-12-28XXXI/231/2017Uchwała w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego realizacji zadania z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy KisieliceObowiązujący
52017-12-28XXXI/230/2017Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez gminę darowizny nieruchomości stanowiącej drogęObowiązujący
62017-12-28XXXI/229/2017Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lataObowiązujący
72017-12-28XXXI/228/2017Uchwała w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej uczestniczącemu w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę KisieliceObowiązujący
82017-12-28XXXI/227/2017Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków w budżecie gminy na dofinansowanie zadania realizowanego wspólnie z Powiatem Iławskim w zakresie zarządu dróg publicznychObowiązujący
92017-12-28XXXI/226/2017Uchwała w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2017Obowiązujący
102017-12-28XXXI/225/2017Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kisielice na rok 2018Obowiązujący
Strona 1 z 114