Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-03-27XXXIII/260/2018Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kisielice na rok 2018Obowiązujący
22018-03-27XXXIII/259/2018Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli w 2018 r.Obowiązujący
32018-03-27XXXIII/258/2018Uchwała w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym Gminy Kisielice lokalu mieszkalnego przeznaczonego do wynajmowania na czas trwania stosunku pracyObowiązujący
42018-03-27XXXIII/257/2018Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście KisieliceObowiązujący
52018-03-27XXXIII/256/2018Uchwała w sprawie przejęcia oraz sfinansowania zadań z zakresu zarządu drogami powiatowymi zlokalizowanymi na terenie gminy KisieliceObowiązujący
62018-03-27XXXIII/255/2018Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kisielice w 2018 roku”Obowiązujący
72018-03-27XXXIII/254/2018Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łęgowie do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznejObowiązujący
82018-03-27XXXIII/253/2018Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Goryniu do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznejObowiązujący
92018-03-27XXXIII/252/2018Uchwała w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół w Kisielicach do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznejObowiązujący
102018-03-27XXXIII/251/2018Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina KisieliceObowiązujący
Strona 1 z 116