Akty prawne

Ogłoszono przez Karolina Wasilewska

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia i najmu

Numer aktu: 70/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Status: Obowiązujący

Załączniki: