Akty prawne

Ogłoszono przez Karolina Wasilewska

Zarządzenie w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2018 r.

Numer aktu: 38/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowy przyjęty na terenie gminy.

Status: Obowiązujący

Załączniki: