Akty prawne

Ogłoszono przez Karolina Wasilewska

Zarządzenie w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kisielice

Numer aktu: 37/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podpisania

Status: Obowiązujący

Załączniki: