Akty prawne

Ogłoszono przez Karolina Wasilewska

Zarządzenie w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Kisielice

Numer aktu: 36/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podpisania

Status: Obowiązujący

Załączniki: