Akty prawne

Ogłoszono przez Karolina Wasilewska

Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018

Numer aktu: 35/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Status: Obowiązujący

Załączniki: