Akty prawne

Ogłoszono przez Karolina Wasilewska

Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Numer aktu: 27/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r.

Status: Obowiązujący

Uchyla: 82/2015 , 9/2014

Załączniki: