Akty prawne

Ogłoszono przez Karolina Wasilewska

Zarządzenie w sprawie powierzenia głównej księgowej ds. oświaty Urzędu Miejskiego w Kisielicach spraw w zakresie gospodarki finansowej gminnych jednostek organizacyjnych oświatowych

Numer aktu: 26/2018

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podpisania

Status: Obowiązujący

Załączniki: