Akty prawne

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach Pani Darii Charytczak do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania oraz do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego

Numer aktu: 92/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podpisania

Status: Obowiązujący

Załączniki: