Akty prawne

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach Pani Darii Charytczak do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych

Numer aktu: 90/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podpisania

Status: Obowiązujący

Załączniki: