Akty prawne

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Zarządzenie w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kisielicach Pani Darii Charytczak do prowadzenia postępowań w sprawach o jednorazowe świadczenie przewidziane w ustawie o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Numer aktu: 89/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podpisania

Status: Obowiązujący

Załączniki: