Akty prawne

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Zarządzenie w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2017 r.

Numer aktu: 82/1/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowy przyjęty na terenie gminy

Status: Obowiązujący

Zmienia: 82/2017

Załączniki: