Akty prawne

Ogłoszono przez Paweł Zernow

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Numer aktu: 83/2017

Rodzaj aktu: Zarządzenia Burmistrza

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: Wchodzi w życie z dniem podpisania

Status: Obowiązujący

Załączniki: