Ogłoszono przez Paweł Zernow

Wybory / Referenda

Wszystkie informacje o wyborach oraz referendach przeprowadzonych do końca 2015 roku są dostępne na archiwalnym Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: http://bip.warmia.mazury.pl/kisielice_gmina_miejsko_-_wiejska/147/WYBORY___REFERENDA/