Ogłoszono przez Paweł Zernow

Podział Gminy Kisielice na okręgi jednomandatowe

OKRĘGI GŁOSOWANIA:

Uchwała Nr XXXVI/152/2014 - w sprawie podziału Gminy Kisielice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym z okręgów.
 

OBWODY GŁOSOWANIA:

Uchwała Nr XXXVI/151/2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Kisielice na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Uchwała Nr XXIV/55/2012 - w sprawie podziału Gminy Kisielice na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych