Kategoria: Urząd Miejski w Kisielicach

Ogłoszono przez Paweł Zernow | wersja archiwalna

Urząd Miejski w Kisielicach

Urząd Miejski w Kisielicach
14-220 Kisielice
ul. Daszyńskiego 5

woj. warmińsko-mazurskie
Tel. 55 2785500,  Fax. 55 2785502
e-mail: sekretariat@kisielice.pl
NIP: 581-14-85-353  REGON: 000535528


Dane adresowe do zastosowania w dokumentach księgowych (fakturach, rachunkach) i umowach.

Gmina Kisielice
ul. Daszyńskiego 5
14-220 Kisielice
NIP: 744 168 40 66
REGON: 170748028


Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w banku:

Bank Spółdzielczy w Suszu O/ Kisielice   47 8320 0005 0040 0031 2000 0030


Urząd Miejski w Kisielicach pracuje w godzinach: od poniedziałku do piątku  od 7:15 do 15:15
 
Sprawy interesantów załatwiane  są w dniach i godzinach funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Kisielicach.

Burmistrz Kisielic, Sekretarz Gminy, Kierownicy Referatów oraz pracownicy Urzędu przyjmują interesantów w ciągu całego dnia z wyjątkiem godzin pracy w terenie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach przyjmuje interesantów w każdy czwartek o godz. 14:00 do godz. 15:00.