Witamy na portalu Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kisielicach

Prezentujemy nową odsłonę strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kisielicach. Zachęcamy do zapoznawania się z treściami umieszczanymi na portalu.

Informacje archiwalne znajdują się pod adresem http://bip.warmia.mazury.pl/kisielice_gmina_miejsko_-_wiejska/

 


Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U.  z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.), informujmy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych przez Urząd Miejski w Kisielicach jest Burmistrz Kisielic mający siedzibę w Kisielicach  przy ul. Daszyńskiego 5.

Więcej informacji - link

 


UWAGA ! ! !

Zmiana danych adresowych do zastosowania w dokumentach księgowych (fakturach, rachunkach)
i umowach.

Nabywca - Gmina Kisielice
ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice
NIP: 744 168 40 66
REGON: 170748028

Odbiorca - Urząd Miejski w Kisielicach
ul. Daszyńskiego 5, 14-220 Kisielice


Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w banku:

Bank Spółdzielczy w Suszu O/ Kisielice   47 8320 0005 0040 0031 2000 0030

Informacje nieudostępnione w BIP

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 z późniejszymi zmianami) informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniona na wniosek zainteresowanego. Więcej informacji

 język migowy - ikonaInformacja dla osób głuchoniemych lub niesłyszących, które chcą załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Kisielicach

Głuchoniemi klienci Urzędu Miejskiego w Kisielicach oraz osoby mające trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Wiecej informacji.

Najczęściej odwiedzane